Inne usługi

Doradztwo podatkowe

Proponujemy wszystkim Klientom model obsługi wypracowany w dużych korporacjach. Oprócz usług księgowych oraz obsługi kadr i płac, zapewniamy serwis zatrudnionego u nas doradcy podatkowego. Wykonywanie tego zawodu i świadczenie usług reguluje Ustawa z dn. 05-07-1996 r. o doradztwie podatkowym. Zapewnia się w tym zakresie: porady i opinie w sprawie optymalizacji podatku, a także reprezentowanie w postępowaniach podatkowych przed organami podatkowymi, celnymi, skarbowymi oraz sądem administracyjnym.podatek Oferta obejmuje: uzyskiwanie ulg, zwolnień, wnoszenie skarg, składanie zażaleń i odwołań, reprezentowania podatnika w pełnym zakresie także przed organem egzekucyjnym oraz występowanie w imieniu podatnika o interpretacje indywidualne prawa podatkowego.

Wirtualne komputery

Dysponujemy własną profesjonalną serwerownią z szerokim dostępem do Internetu zapewnianym przez więcej niż dwóch, niezależnych dostawców. Zapewniamy serwery do obsługi aplikacji, poczty i baz danych. Oferujemy pojemną macierz dyskową. Całość zabezpieczona jest zasilaniem awaryjnym z generatora prądu, gwarantującym nieprzerwaną pracę urządzeń nawet podczas awarii sieci miejskiej.

vps_wirtualne-komputery

Jako usługę dodatkową oferujemy Klientom tzw. wirtualne komputery. Każdy może we własnym zakresie instalować dowolne oprogramowanie i pracować lokalnie z wykorzystaniem dowolnego sprzętu (np. drukarek fiskalnych). Rozwiązanie to pozwala prowadzić nawet sporą firmę, bez zbudowania własnego zaplecza technicznego i nie uzależniając się od jednej, fizycznej lokalizacji.

 

Adres siedziby

koperta

Pomagamy firmom typu start-up. Z myślą o nowych przedsiębiorcach oraz o firmach z zagranicy planujących biznes w Polsce, udostępniamy do współkorzystania odpowiednio wyposażony lokal bezpośrednio przy naszym biurze w Rzeszowie.

Klient uzyskuje w ten sposób adres siedziby i adres do korespondencji. Za dodatkową opłatą, można zarezerwować też czas i miejsce na spotkanie z kontrahentem. Udostępniany adres to: Al. Rejtana 10A / 210, PL-35-310 Rzeszów. Właściwość urzędowa: KRS Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Pierwszy Urząd Skarbowy w Rzeszowie (dla podmiotów z udziałem zagranicznym Podkarpacki Urząd Skarbowy w Rzeszowie), Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Rzeszowie, Urząd Statystyczny w Rzeszowie.

 

Archiwizacja

Typowa umowa na prowadzenie księgowości nie przewiduje przechowywania dokumentów Klienta po zakończeniu okresu rozliczeniowego. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom prowadzimy profesjonalne archiwum. Posiada ono wszystkie wymagane zabezpieczenia. Składujemy akta w postaci papierowych dokumentów lub dygitalizujemy je na nośniki elektroniczne.