Kadry

kadry1

Więksi pracodawcy

Zawsze oddzielamy prowadzenie kadr i płac, od prowadzenia księgowości. Zadania te wykonują przydzieleni do obsługi Klienta specjaliści ds. kadr, płac i ZUS. Dlatego nie ograniczamy się tylko do „zwykłego” zestawiania raz w miesiącu listy płac, ale potrafimy również wypełniać stale i na bieżąco inne, typowe zadania działu kadr.

Oprócz prowadzenia tzw. teczek osobowych i dokumentacji pracowniczej, doradzamy pracodawcy korzystne formy zatrudnienia, analizujemy indywidualną sytuację, czuwamy nad prawidłowym wypełnianiem obowiązków.

Na bieżąco i „on-line” załatwiamy wszystkie sprawy pracownicze (zaświadczenia, urlopy, zwolnienia itp.).

Mniejsi pracodawcy

Kompleksową obsługę kadr i płac zapewniamy wszystkim pracodawcom, w tym także nieco mniejszym. Przepisy uzależniają zwiększone obowiązki wg prawa pracy i innych ustaw (PFRON, ZFŚS, ZUS) od liczby zatrudnionych, przekraczjącej 20 – 25 osób. Naszą usługę realizujemy zachowując taki sam wysoki standard, jak dla dużo większych firm.

mniejsi-pracodawcy

Zasady te procentują przy ewentualnych kontrolach lub zdarzeniach tzw. konfliktowych. Tak samo, jak dla dużej firmy, do obsługi kadr i płac przydzielamy specjalistę (osobno pracuje przydzielony do Klienta księgowy). Naszym głównym zadaniem jest zabezpieczenie pod względem prawnym interesów pracodawcy.

 

Zasady specjalne

  • praca za granicą

Zdobyliśmy spore doświadczenie w obsłudze kadr i płac pracowników oddelegowanych do pracy za granicę Polski (jak również obcokrajowców zatrudnianych w polskich firmach).

W zależności od kraju oddelegowania, poza specjalnymi zasadami naliczania ZUS i PIT, potrafimy zająć się w imieniu Klienta lub doradzić przy dodatkowych obowiązkach, jakie obce państwa nakładają na polskiego pracodawcę.

  • warunki branżowe

Potrafimy sprostać dodatkowym wymaganiom – ale także wykorzystać dodatkowe uprawnienia pracodawcy – jakie wynikają z przepisów branżowych.

Transport i praca kierowców, sezonowość pracy w budownictwie lub rolnictwie oraz wiele innych specjalnych warunków pracy nie polegają wyłącznie na nakładaniu na firmę uciążliwych obowiązków.

Znajomość przepisów i praktyka w obsłudze innych przedsiębiorstw z danej branży nie raz pozwoliła nam znaleźć satysfakcjonujące rozwiązanie problemu.

 

Zwrot podatku (PIT) z zagranicy

Uzupełnieniem naszych usług dla firm, jest oferta przeznaczona dla pracowników powracających z pracy za granicą.

Oferujemy na podstawie odrębnego pełnomocnictwa zwrot nadpłaconego osobistego podatku dochodowego z pracy w innym państwie lub wypłatę dodatkowych, należących się pracownikowi świadczeń od zagranicznych, publicznych instytucji.

Przepisy wewnętrzne innych krajów uzależniają wypłatę tych pieniędzy od prawidłowego sporządzenia dokumentacji w języku tego kraju – zapewniamy takie dokumenty jak również poprowadzenie wszystkich wymaganych formalności.