Księgowość

Pełna księgowość

Specjalizujemy się w tzw. pełnej księgowości, czyli prowadzeniu ksiąg rachunkowych i sporządzaniu bilansu.1 Prowadzimy księgi rachunkowe również w wydaniu międzynarodowym, dla oddziałów spółek lub spółek z udziałem zagranicznym. Obsługujemy także Klientów, których sprawozdania finansowe podlegają obowiązkowym audytom biegłych rewidentów.

schematyUnikamy schematów, które ograniczają rozwój Klientów. Istnieje wiele metod prezentacji danych w sprawozdaniach finansowych – a my potrafimy wybrać optymalne. Zarząd i właściciele przedsiębiorstw oczekują rzetelnej wiedzy o kosztach i wynikach firmy. Naszą mocną stroną jest przesyłanie bieżących raportów i zestawień.

Dobór właściwych metod prezentacji ma znaczenie nie tylko do celów zarządzania, ale także przy ocenie przedsiębiorstwa w banku, przez ubezpieczycieli lub podmioty organizujące publiczne przetargi, w raportach wywiadowni gospodarczych i wielu innych sytuacjach.

Tak prowadzona księgowość ma realny wpływ na podatki i ogólną sytuacją przedsiębiorstwa.

1 zob.m.in. Ustawa z dn. 29-09-1994r. o rachunkowości (tj. Dz.U. 2013r., poz. 330 – z p.zm.)

Podatkowa książka przychodów i rozchodów

Uproszczona ewidencja księgowa prowadzona tylko w oparciu o przepisy podatkowe.2 Forma księgowości dopuszczalna po pewnymi warunkami dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, spółek cywilnych i spółek jawnych.

ksiegowosc

PKPiR nie jest najlepszą formą prowadzenia dokumentacji dla przedsiębiorcy, ale w połączeniu z doradztwem podatkowym ma pewne zalety. Zwłaszcza w mniejszych firmach, w których stawia się na swobodny przepływ środków pieniężnych między biznesem i prywatnym majątkiem właściciela.

Podatkową książkę przychodów i rozchodów uzupełniamy dodatkowymi usługami, w zależności od potrzeb Klientów. Nawet w tej stosunkowo prostej dokumentacji potrafimy wprowadzać liczne usprawnienia, dzięki informatyce i komputerom.

2 zob.m.in. Rozporządzenie Min.Fin z dn. 26-08-2003r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.U. 2003r., Nr 152, poz. 1475 – z p.zm.)

 

Ryczałt ewidencjonowany i karta podatkowa

Najprostsza forma rozliczeń podatkowych. W ryczałcie ewidencjonowanym i karcie podatkowej,3 podstawowym zadaniem księgowego lub doradcy podatkowego jest wskazanie sytuacji, kiedy właśnie taką formę opodatkowania i prowadzenia ewidencji należy Klientowi doradzić.

obraz2

Pomimo wielu ograniczeń te najprostsze zasady bywają czasami najlepsze dla konkretnej osoby. Niemniej, zdarza się, że korzyści z uproszczeń są tylko pozorne.

Sugerujemy, że Jeśli przedsiębiorca na ryczałcie lub karcie nie jest jednocześnie podatnikiem VAT, to w zasadzie nie potrzebuje na stałe zawodowego księgowego. Jeśli nie rozlicza podatku VAT, to wystarczy okresowy audyt podatkowy, sprawdzenie rozliczeń i niezbędne doradztwo.

3 zob.m.in. Ustawa z dn. 20-11-1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

 

Działalność wykonywana osobiście

Wolne zawody, jak również niektóre przychody m.in. z uprawiania sportu, przychody artystów, twórców, nauczycieli prowadzących szkoły, naukowców, działaczy społecznych i politycznych, managerów, ale także wielu innych osób wykonujących po prostu osobiście pewne świadczenia dla kogoś w zamian za wynagrodzenie, przypominają nieco prowadzenie „jednoosobowej firmy”. Niemniej, to coś zupełnie innego.4

Działalność wykonywana osobiście nie zawsze wymaga rejestracji działalności gospodarczej – co ma wpływ na brak składek ZUS. Jednak prawidłowe rozliczenie przychodów z tego źródła wymaga prowadzenia dla takich Klientów profesjonalnej księgowości, popartej doradztwem podatkowym.

4 zob.m.in. art. 13 Ustawy z dn. 26-07-1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz.U. 2012r., poz. 361 – z p.zm.)