Optymalizacja podatkowa

Proponujemy model obsługi wypracowany w dużych korporacjach

Nasi Klienci mogą liczyć nie tylko na standardową obsługę księgową i kadrową, lecz
również na kompleksowe konsultacje podatkowe obejmujące:

 

  • optymalizację zobowiązań podatkowych
  • prowadzenie postępowań podatkowych (zwroty, ulgi, zwolnienia)
  • reprezentowanie podatników przed organami podatkowymi i w sądach administracyjnych.

 

audyt (przegląd) podatkowy – kompleksowy przegląd spraw Klienta z zakresu księgowości, kadr, płac, finansowania i administrowania przedsiębiorstwem, w celu identyfikacji ryzyk podatkowych oraz ujawnienia niewykorzystanych do tej pory możliwości optymalizacji podatków;

zmiany form prawnych (przekształcenia) – opracowanie dostosowanej do potrzeb Klienta koncepcji zmian organizacyjnych i prawnych, mających celu ograniczenie ryzyka gospodarczego i optymalizację zobowiązań podatkowych; usługa obejmuje wdrożenie opracowanego planu;

postępowania podatkowe ws. zwrotu podatku, ulg lub zwolnień – przygotowanie wystąpienia do organów podatkowych w sprawie stwierdzenia nadpłaty i zwrotu podatku oraz wniosków o uzyskanie ulgi lub zwolnienia podatkowego, reprezentowanie potem Klienta wobec tych organów w każdej instancji i w sądzie administracyjnym;

postępowanie podatkowe ws. interpretacji prawa podatkowego – zabezpieczenie Klienta przed skutkami niekorzystnych rozstrzygnięć na tle stosowania przepisów podatkowych; opracowanie wniosku o wydanie pożądanej interpretacji prawa i reprezentowanie podatnika w tym postępowaniu;

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU: kontakt

Marciniak Sp. z o.o. | tel. +48 17 779 89 87 fax +48 17 862 37 79
Adres: 35-304 Rzeszów | ul. Zagłoby 11

 

* Zawód Doradca Podatkowy to jeden z 7 zawodów prawniczych (pozostałe to: Sędzia, Notariusz, Prokurator, Adwokat, Radca Prawny i Rzecznik Patentowy). Wykonywanie tego zawodu reguluje Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym.(tekst pierwotny: Dz. U. 1996 r. Nr 102 poz. 475) (tekst jednolity: Dz. U. 2011 r. Nr 41 poz. 213). Doradcy Podatkowi mają swój samorząd zawodowy, tj. Krajową Izbę Doradców Podatkowych i Oddziały Regionalne. Przynależność do Izby jest obowiązkowa. Atrybutami zawodu są m.in. tajemnica zawodowa oraz immunitet materialny. Więcej informacji na stronie www.krdp.pl.