Zwrot podatku (PIT) z zagranicy

Uzupełnieniem naszych usług dla firm, jest oferta przeznaczona dla pracowników powracających z pracy za granicą.

Oferujemy na podstawie odrębnego pełnomocnictwa zwrot nadpłaconego osobistego podatku dochodowego z pracy w innym państwie lub wypłatę dodatkowych, należących się pracownikowi świadczeń od zagranicznych, publicznych instytucji.

Przepisy wewnętrzne innych krajów uzależniają wypłatę tych pieniędzy od prawidłowego sporządzenia dokumentacji w języku tego kraju – zapewniamy takie dokumenty jak również poprowadzenie wszystkich wymaganych formalności.

Pracowałeś za granicą? Odzyskamy dla Ciebie zapłacony podatek!

Dotyczy dochodów z pracy w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Holandii, Belgii, Danii lub Austrii.

Zapraszamy do kontaktu z nami: KONTAKT